רמפת גלילות

המזמין: חברת נתיבי איילון, 2004
צוות התכנון: נעמה מליס, אינס שטרן

טיפול כולל בשער הכניסה לתל אביב מצפון.
זאת באמצעות גשר מקטעים קשתי המשולב בפיתוח נופי של גן שקמים.