עלינו

משרד נעמה מליס מתמחה באדריכלות רב-תחומית.

המציאות מורה כי תחומי התכנון השונים (אדריכלות מבנים, תב”עות ועיצוב עירוני, מתאר ותשתיות) משפיעים עמוקות אלו על אלו, ותוצר טוב הוא תמיד סינרגטי. לפיכך, מקפיד המשרד לעסוק במקביל הן באספקטים השונים באותו פרויקט, והן בסוגי פרויקטים שונים: מבנים, תכנון עירוני, מתארי, תשתיות והתמחות מיוחדת בהתחדשות עירונית.

גישתו הייחודית מתבטאת באסטרטגיות משרדיות מובנות המכוונות לביטוי הערכים הבאים בכל פרויקט:

1. עירוניות: מבניה נכונה של העיר, כך שתשורת ביעילות ע”י תח”צ, דרך האינטנסיביות והחיות של הרחובות, הטרוגניות המבנים והחללים העירוניים, האיזון בין המתוכנן מראש ובין הנוסף לאורך הזמן – על כל בנין להיות חלק פעיל ותורם בעיר מחד, ויצירה מעולה עבור משתמשיו מאידך.

2. אקולוגיה ובריאות הציבור: השפעות הסביבה הבנויה (והתכנון בכלל) על בריאות הציבור והפלנטה, הן ברמת המבנה (“בניה ירוקה”) והן ברמת העיר.

3. שילוב תועלות וריכוז מאמצים: החלופות תמיד רבות, אך המשרד שואף לבחור את אלו המביאות שילוב תועלות מקסימלי, המאפשרותwin-win-win הן ברמת האינטרסים השונים (כמו: קליינט – משתמש – עירייה), והן ברמת הפתרון המבני המשלב (עיר – שכונה – רחוב – בניין).

4. מתודולוגיה איכותית כבסיס לתכנון נכון ויעיל. במשרד פועלת מערכת מובנית לניהול תהליך התכנון באופן סדור, תוך קיום דיאלוג מכבד, יעיל ופורה עם רשויות, יזמים, תושבים וגורמים הנדסיים. המשרד משמש ראש צוות ומנהל תכנון באינספור תהליכי תכנון מורכבים.

5. ידע ורמת שירות: הקפדה על התעדכנות שוטפת בחזית הידע התיאורטי והמעשי בעולם, מקצועיות, יעילות וזריזות, בנוסף למצוינות עיצובית, טכנולוגית והנדסית.