יד התשעה, הרצליה

המזמין: עיריית הרצליה | שטח התכנית: 235 דונם I הפרוגרמה: 7,200 יח"ד
צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אמיר אלכופר